logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Dobrovíz dům čp. 21 dům čp. 27

Dobrovíz - dům čp. 22

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Tato usedlost byla vystavěna jako hostinec nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako dvoukřídlá stavba, kde v roce 1925 prodělalo jižní křídlo úpravy do současné podoby. Ale stejně tak celá patrová usedlost umístěná do svahu prodělala v průběhu 19. a 20. století několik úprav. Samotný hostinec zde zanikl pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Nádherná a velmi zajímavá stavba, která sloužila jako hostinec.

Mapa

Fotografie

×