logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Žižkov Národní památník Olšanské hřbitovy

Žižkov - Nový židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Nový židovský hřbitov na Olšanech, známý též jako Nový židovský hřbitov, tvoří samostatnou část komplexu Olšanských hřbitovů v Praze na Žižkově. Hřbitov byl založen v roce 1889 na ploše 74 037 m2 a slavnostně otevřen 6. července 1890. Stalo se tak poté, co byl uzavřen starý židovský hřbitov na Žižkově. První pohřeb se zde však konal již o dva dny dříve, 4. července. Ačkoli byl projektován na 100 000 hrobů, tedy asi na 100 let, musel být již ve 20. letech rozšířen, načež se v roce 1933 rozrostl o nový urnový hřbitov s vlastní obřadní síní. Na hřbitově se tak díky tomu nacházejí dvě obřadní síně. Původní starší novorenesanční síň, jež stojí na nejvyšším místě hřbitova při hlavním vstupu do areálu, navrhli architekti Bedřich Münzberger a Alfons Wertmiler a byla postavena v letech 1891–1893. Tato obřadní síň je pak také zachycena na fotografiích. Za ní se nachází takzvaný dům očisty bejt tahara a márnice v klasicistním stylu, jež sloužily potřebám pohřebního bratrstva. Druhá obřadní síň se nalézá v nové, východní části hřbitova. Pochází z roku 1933 a ve funkcionalistickém stylu ji navrhl architekt Leopold Ehrmann. V areálu hřbitova se dochovalo asi 25 000 náhrobků. Nacházejí se tu památníky a symbolické hroby obětí holokaustu. Místo posledního odpočinku zde našla řada významných osobností politiky, kultury i průmyslu, například příslušníci rodiny Petschků, Waldesů a rodiny Bondy, spisovatelé Franz Kafka, Jiří Orten, Ota Pavel, František R. Kraus, Arnošt Lustig, Lenka Reinerová, malíři Jiří Kars, Max Horb, zpěvák Ladislav Blum, rabín Gustav Sicher a mnoho dalších. Mezi zdejšími náhrobními kameny je celá řada umělecky cenných náhrobků navržených předními architekty, jako byli Antonín Balšánek, Josef Fanta, Otto a Karl Kohnové, Jan Kotěra, Fritz Lehmann, Max Spielmann, Jan Štursa, Josef Zasche a další. V roce 2001 byla ve volném prostoru nové části hřbitova odhalena symbolická tumba, do níž byly uloženy ostatky exhumované na místě nejstaršího pražského židovského hřbitova, v prostoru takzvané Židovské zahrady.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_%C5%BEidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_na_Ol%C5%A1anech

Dojmy: Nádherná a bohatě zdobená obřadní síň, ale na hřbitov jsem se bohužel nepodíval, jelikož měl zavřeno.

Mapa

Fotografie

×