logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Žižkov Nákladové nádraží Žižkov Nový židovský hřbitov

Žižkov - Národní památník

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Idea národního památníku, který by na rozdíl od dosavadních připomenutí porážek demonstroval hrdost a odvahu českého národa, měla zpočátku ryze lokální charakter. V létě 1882 byl z iniciativy několika set místních občanů založen Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova na vrchu Žižkově a nebýt budovatelského étosu nové Československé republiky, mohlo být všechno úplně jinak. Velkolepou nekropoli synů národa, legionářů a osvoboditelů, měla socha Jana Žižky z Trocnova pouze otevírat. Památník byl jako Památník národního osvobození vystavěn v letech 1929–1933 ve funkcionalistickém slohu podle plánů Jana Zázvorky. Pomník byl v této době postaven na oslavu legionářů, kteří bojovali v 1. světové válce. Zajímavostí je pak to, že o symbolický první výkop se postaral prezident T. G. Masaryk dne 8. listopadu 1928. Za druhé světové války zde bylo skladiště wehrmachtu, památník byl v té době poničen. Po Únoru 1948 byl památník využit k propagaci komunistického režimu. Byli tu pohřbíváni významní představitelé komunistické strany. V roce 1953 tu bylo otevřeno mauzoleum Klementa Gottwalda, ale již v roce 1962 bylo zrušeno a Gottwaldovo tělo zpopelněno; urna zde byla uložena v kamenném sarkofágu. Po sametové revoluci roku 1989 byly ostatky členů komunistické strany odvezeny a pohřbeny ve společném hrobě na Olšanských hřbitovech. V nově rekonstruovaném památníku se nachází stálá expozice Křižovatky české a československé státnosti, která zachycuje historické okamžiky od vzniku Československa v roce 1918, dále podepsání mnichovské dohody v roce 1938 a období Protektorátu Čechy a Morava, komunistický převrat roku 1948, invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a následnou federalizace Československa, pád komunismu stejně jako zánik Československa roku 1992. K dispozici je také vyhlídka na střeše hlavní budovy.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/narodni-pamatnik-na-vitkove-12885119

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_pam%C3%A1tn%C3%ADk_na_V%C3%ADtkov%C4%9B

Dojmy: Impozantní pomník, který slouží jako muzeum našich hrdinných válečníků.

Mapa

Fotografie

×