logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Troja usedlost Popelářka usedlost Sklenářka

Troja - usedlost Salabka

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Salabka je viniční usedlost v Praze 7 Troji v ulici K Bohnicím. Usedlost je zřejmě nejstarší dochovanou usedlostí v Troji. Usedlost byla totiž postavena pravděpodobně v renesančním či raně barokním slohu v době kolem roku 1600. Průjezd ve dvoutraktové patrové obytné budově má klenbu zčásti valenou a zčásti segmentovou. Původně byla obytná budova buď jednopodlažní nebo s roubeným patrem. Místnost v přízemí jižního traktu obsahuje dochovanou klenutou stlačenou valenou klenbu s párem výsečí. Dlažba je z buližníku a křemencových valounů. V roce 1769 se pak dozvídáme o prvním majiteli, kterým byl Jan Kašpar Salaba, po němž byla tato usedlost pojmenována. Kolem roku 1800 byla postavena barokní sýpka z lomového kamene. Její strop je trámový s portálkem. V průběhu 1. třetiny 19. století pak byla postavena z místní břidlice přistavěna podsklepená stodola. V roce 1840 se pak dozvídáme že usedlost byla v majetku stavovského úřadu nejvyššího purkrabství. Usedlost byla velmi rozlehlá, složená z pěti objektů. Kromě zmíněných staveb zde byl ještě chlév a prasečák. Kolem roku 1900 byly budovy klasicistně přestavěny a obydlí rozšířeno severním směrem. Vzniklo patro a krov. Tímto krokem získala tato usedlost svůj současný rozsah. V roce 1945 byla tato usedlost znárodněna a získal ji tak národní statek. V roce 1955 zde byla založena nová vinice. V roce 1968 přestala usedlost sloužit k zemědělským účelům. V této době část usedlosti sloužila jako různé provozovny a část jako obytná stavba. Po roce 1989 nakonec se usedlost dostala do soukromých rukou a na počátku 21. století byla sýpka adaptována na kanceláře.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/obytna-budova-3060401

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salabka_(usedlost)

Dojmy: Velmi stará usedlost, která je starší, nežli na první pohled vypadá.

Mapa

Fotografie

×