logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Troja usedlost Salabka vinice sv. Kláry

Troja - usedlost Sklenářka

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Sklenářka je usedlost v Praze 7-Troji v ulici Pod Hrachovkou. Stojí na vrcholu kopce a není obklopena zástavbou. Stavba stojí na pozemcích vinice a původně byla postavena jako viniční lis někdy ve 4. čtvrtině 17. století v barokním slohu. Později na počátku 18. století byla adaptována na obytnou usedlost s přízemním bytem pro správce a letním bytem měšťanského majitele v patře. Věžovitá patrová stavba obdélného půdorysu je kryta valbovou střechou, kterou prochází mohutný komín. Její nároží byla zesílena šikmými opěráky. Sedm trámových stropů mělo dvě vrstvy polychromie - starší, v podobě ovinutí trámů dvěma druhy zelených ratolestí, byla doplněna mladší, černou, s ratolestmi a hrozny. Původně byla výmalba i na vnitřních stěnách, její zbytky se našly na špaletách oken. Po roce 1948 byla tato usedlost znárodněna a začala být využívána jako byty pro zaměstnance zoo. Usedlost byla obývána do 80. let 20. století, poté chátrala. Velkou rekonstrukcí prošla v letech 1988 až 1990. Došlo sice k její záchraně, ale byla zničena její vnitřní výmalba a vnitřní dispozice. V letech 2011 a 2012 došlo k rekonstrukci, která se snažila zachovat významné původní prvky. V současnosti se ve stavbě nacházejí prostory sloužící k reprezentaci Zoo Praha.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-sklenarka-15987244

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%A1%C5%99ka

Dojmy: Malebná usedlost, která dominuje panoramatu vrcholu kopce.

Mapa

Fotografie

×