logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Troja usedlost Pazderka usedlost Salabka

Troja - usedlost Popelářka

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Původně zde bývaly vinice již za vlády Karla IV. První doložený vlastník pozemků je Jakub Popelář, který držel vinici v 16. století, první viniční lis je doložen v 17. století. Malý panský barokní dům stál na Popelářce (podle tereziánského katastru) roku 1755, kdy jeho majitelkou byla Marie Klára Hummová ze Starého Města. Dům byl celoročně obývaný správcem vinice. Barokní viniční usedlost pak vznikla zřejmě v místech lisu na počátku 18. století. Při prodeji Popelářky manželům Jirečkovým roku 1816 se uvádí: "nářadí, lis s lisovnou, sudy, stavení, 2 krávy, 1 koza a 1 svině se dvěma mladými." Roku 1825 se stala majitelkou usedlosti Anna Kubová. Z tohoto převodu se dochoval podrobný popis usedlosti: „Obytná a hospodářská budova leží na pravém břehu Vltavy mezi Trojou a Libní, je obrácena k jihu a poskytuje příjemný výhled. ... Tato obytná a hospodářská budova starého stavu je 11 sáhů a 4 stopy dlouhá, 6 sáhů široká a vysoká i se základy 3 sáhy 3 stopy, vystavěná z kamene zčásti na vápno a jíl, krytá šindelem.“ Usedlost měla v přízemí předsíň, 3 světnice, v patře na pravé straně 4 pokoje a kuchyň, na levé straně 3 pokoje a záchod. Dál zde byl teletník, konírna pro 2 koně a kravín pro 4 krávy. Je zde uveden lis se sklepem a sýpkou, studna na vinici a pumpa na dvoře. Z inventáře lze uvést 1 pluh, 2 vozy, 6 krav, 4 jalovice a 2 koně. Z pozemků jsou uvedeny 3 menší zahradní pozemky se záhony chřestu a sad s meruňkami, rynglemi, višněmi, ořešáky a třešněmi. Na vinici se pěstovala burgundská réva. Právě ve 30. letech 19. století prodělala tato usedlost klasicistní úpravy. Po těchto úpravách přišla neogotická úprava, která proběhla v 60. letech 19. století za účelem úpravy pro potřeby školy. Roku 1860 majitelka Kubová prodala usedlost knížeti Windischgrätzovi, který byl vlastníkem trojského statku. Jeho syn pak prodal Popelářku Vlastenecké hospodářské společnosti. V roce 1897 byl vystavěn u usedlosti přístavek a přistavěn balkon. V průběhu 2. poloviny 20. století a na počátku 21. století tato usedlost postupně sešla a byla ve zchátralém stavu. Nakonec však tato usedlost prošla mezi lety 2019 – 2021 celkovou rekonstrukcí do své současné krásy.

Zdroj: https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/145-usedlost-popelarka

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Popel%C3%A1%C5%99ka

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/usedlost-popelarka-16012346

Dojmy: Krásná usedlost, která je starší, než na první pohled vypadá.

Mapa

Fotografie

×