logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Libeň Nový židovský hřbitov pomník operace Anthropoid

Libeň - pomník bojů na Trojském mostě

Informace

Navštíveno: 18. 1. 2022

Historie: Původně v tomto místě se nacházel Trojský most, na kterém došlo k bojům mezi vojenskou skupinou Der Führer a povstalci Pražského povstání. Vojenská skupina Der Führer byla vytvořena 6. května 1945 nedaleko Drážďan. Mezi příslušníky této jednotky patřili nejen členové Waffen SS, ale Lufwafe i Wehrmachtu. Úkolem této bojové skupiny bylo vyvést německé obyvatele z Prahy a potlačit Pražské povstání, které propuklo dne 5. května 1945 v Praze, ve které ihned začali být budovány barikády a Praha se připravovala na své osvobození i poslední bitvu za svou svobodu. Tato bojová skupina postupovala z Litoměřic. Za svou cestu Do prahy došlo k několika střetům povstalců v různých vesnicích na cestě do Prahy. Brzy ráno 7. května pak započala bitva o tehdejší Trojský most a dnešní most Barikádníků. Bitva započala masivním ostřelováním mostu, kde celá bojová skupina udeřila celou svou silou a tato bitva tak byla nejtvrdším bojem Pražského povstání. Povstalci tuto vojenskou jednotku za velkých ztrát odráželi, ale nakonec němečtí vojáci použili civilisty jako živý štít a podpálili několik barikád. Díky tomu se německé jednotce podařilo přejít most a vytvořit na Holešovické straně mostu malé předmostí. Tím započali boje v Holešovicích, které trvali až do 8. května, kdy bylo podepsáno vratké příměří. Tím byla skončena tato bitva o Trojský most, která si celkem vyžádala 62 obětí na české straně bojů o tento most. Most byl na památku těchto bojů již v roce 1946 přejmenován na most Barikádníků a v roce 1975 byl zbořen. Na jeho místě byl postaven současný most a převzal původní jméno. Tento pomník připomínající padlé v tomto boji byl vytvořen sochařem Janem Hendrychem za spolupráce architekta Petra Neumanna. Na pomníku spolupracovali také Otakar Příhoda a M. Kačerová. Dodnes tento pomník pak zůstal na tomto místě jako tichá připomínka zdejších tvrdých bojů.

Zdroj: https://sochyamesta.cz/zaznam/16632

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD

Zdroj: https://www.stream.cz/krvava-leta/nacisticka-bojova-skupina-der-fuhrer-v-kvetnu-1945-zavrazdila-desitky-civilistu-a-povstalcu-64065436

Zdroj: https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/temer-dvacet-barikad-na-trojskem-moste-pomohlo-ubranit-prahu-39979/

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná padlé v boji o Trojský most.

Mapa

Fotografie

×