logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Libeň Nová synagoga pomník bojů na Trojském Mostě

Libeň - Nový židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 18. 1. 2022

Historie: Tento židovský hřbitov byl založen jako náhrada za Starý židovský hřbitov dole v Libni. Tento hřbitov byl založen někdy mezi lety 1892 – 1893, kdy byl hřbitov založen na rozloze 6460 m2. Spolu se hřbitovem bylo postavena i neorománská smuteční síň, skrze kterou se vcházelo do areálu tohoto hřbitova. Během 2. světové války byl tento hřbitov ničen a po konci 2. světové války byla rozloha tohoto hřbitova zmenšena na 4184 m2. Právě v průběhu 2. poloviny 20. století tento hřbitov chátral a v roce 1975 se zde pak konal poslední židovský pohřeb. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století byla zdejší smuteční síň přestavěna na hostel, jako který slouží do současnosti. Celkem se na tomto hřbitovu dodnes dochovalo asi 300 náhrobních kamenů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_%C5%BEidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Praze-Libni

Dojmy: Velmi zajímavý hřbitov, o kterém jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×