logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Karlín Továrna Breitfeld-Daněk Žižkovský tunel

Karlín - Zámeček Sluncová

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Sluncová je jako viniční usedlost doložena už v polovině 17. století, kdy pozemek vlastnil primátor Nového Města pražského Josef Slunec. Po roce 1682 od něj vinici s barokní usedlostí odkoupil primátor Starého Města pražského Jan Jiří Reischmann z Rieschenberka. Po jeho smrti připadl majetek vdově Juditě, rozené Globicové z Bučina. V roce 1714 Sluncovou vlastnila Anna Reischmannová, v roce 1762 usedlost s vinicí patřila rodině Voříkovských z Kunratic. Poté Sluncová rychle střídala majitele. Na konci 18. století byla u zámečku vystavěna grotta neboli umělá krápníková jeskyně. Mezi lety 1790 - 1800 byla usedlost přestavěna na klasicistní zámeček, který roce 1870 koupil továrník Julius Haine (odtud další název zámeček – Hajnovka). Po druhé světové válce objekt chátral, od roku 1964 je památkově chráněný. V letech 1978–82 Sluncovou rekonstruoval architekt Dejmal jako školící středisko ČKD. Reprezentačním a školícím účelům slouží dodnes. Usedlost má podobu patrového zděného stavení, které je kryté valbovou střechou završenou věžičkou se zvoničkou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sluncov%C3%A1

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zamecek-sluncova-13264581

Dojmy: Krásná kaplička, která je mnohem starší, nežli na první pohled vypadá.

Mapa

Fotografie

×