logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Karlín škola zámeček Sluncová

Karlín - Továrna Breitfeld-Daněk

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Karl Friedrich Breitfeld (1797 Johanngeorgenstadt – 24. června 1862 ? Praha) byl německý podnikatel působící v Praze, jedna ze zásadních postav průmyslové revoluce v Čechách. Roku 1833 se Breitfeld oženil s o dva roky mladší Auguste, taktéž pocházející z Johanngeorgenstadtu, a odešel do Prahy. Téhož roku zde založil textilní přádelnu na výrobu lehkých záclonových tkanin. Roku 1845 pak na Novém Městě otevřel továrnu na výrobu parních kotlů. Díky spolupráci s v Praze usídlenými anglickými strojními inženýry Davidem Evansem a Josephem Lee, jejichž strojírna založená roku 1832 sídlila v sousedství podniku, společně továrny sloučili a založili strojírnu Breitfeld & Evans. Ta se svou velikostí (v polovině 19. století zaměstnával podnik na 250 dělníků) stejně jako profesionální pověstí řadila k předním podnikům v zemích Koruny České, své produkty vyvážela do celého Rakouského císařství. Roku 1852 nastoupil do strojírny Breitfeld & Evans jako mladý inženýr Čeněk Daněk. Svými schopnostmi a podnikavostí natolik vynikal, že o dva roky později od firmy odešel a založil vlastní strojírnu Daněk a spol. v Karlíně. Karl Breitfeld stál ve vedení firmy až do konce svého života. Daněk si tak v polovině 19. století založil strojírnu, která postupně pohltila v roce 1872 i strojírny Breitfeld & Evans, díky čemuž vznikl současný komplex budov. Továrna se soustředila na výrobu dílů pro automobilku Pagu či na výrobu kolejových vozidel. V roce 1921 se První Českomoravská továrna sloučila s Elektrotechnickou a. s., čímž vznikla továrna Českomoravská-Kolben. Nakonec se tato firma v roce 1927 spojila s Akciovou společností Breitfeld, Daněk a spol. která se nacházela na tomto místě. Tímto krokem vznikla Českomoravká-Kolben-Daněk neboli ČKD. Tato strojírna se stala největší továrnou tohoto typu v tehdejším Československu. V čele tohoto podniku stál Emil Kolben, který byl dne 6. června 1943 zatčen nacisty. V průběhu 2. světové války se v této továrně vyráběli zbraně a továrna byla přejmenována na Böhmisch-Märische Maschinenfabrik AG. Během náletu dne 25. března 1945 byla továrna ale poškozena. Po válce byla zdejší strojírna rychle obnovena, ale brzy na to byla znárodněna. Po celou dobu 20. století pak tento podnik nesl název ČKD Praha. Po rozpadu východního bloku na konci 20. století ale zmizelo odbytiště této firmy a tak firma postupně začala upadat. V roce 1994 získala v rámci privatizace tuto továrnu firma Inpro. Vedení této firmy ale nebylo moc úspěšné, a tak v roce 1998 byl holding na pokraji bankrotu. Následně byl areál opuštěn a postupně chátrala, až nakonec v průběhu 1. dvacetiletí 21. století prodělal areál kompletní rekonstrukci a napojení na nově vzniklé fórum Karlín.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Breitfeld

Zdroj: http://www.tovarnikominy.cz/kominy.110

Zdroj: https://www.lostczechman.com/tovarna-kolbenova

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/tovarna-breitfeld-danek-14624751

Dojmy: Krásný tovární areál, který jen tak tak unikl svému zániku.

Mapa

Fotografie

×