logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Karlín zámeček Sluncová

Karlín - Žižkovský tunel

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Žižkovský tunel, zvaný též Karlínský tunel, je pěší a cyklistický tunel pod kopcem Vítkovem v Praze spojující Karlín (Thámovu ulici) s Žižkovem (ústí do Tachovského náměstí) v severojižním směru. Celý tunel se stejně jako kopec nachází v katastrálním území Žižkov, karlínský portál je právě na hranici katastrálních území. Byl slavnostně otevřen 21. dubna 1951 a dokončen 19. nebo 21. prosince 1953 (téhož roku jako architektonicky příbuzný Letenský tunel pro automobily). Původně byl Žižkovský tunel určen i jako protiletecký kryt. Za dvojicí těžkých plechových dveří se nachází plně funkční protiatomový kryt s kapacitou 1200 osob určený pro případ jaderné války. Kryt byl vyhlouben důlní technikou do masivu kopce (obdobně jako kryt Bezovka v Praze 3), tloušťka stěn je místy až 3 metry, v nadloží krytu je asi 50 metrů skály. Kryt obsahuje 1053 metrů chodeb. Kryt je vybaven vzduchotechnikou, jako náhradní zdroj proudu slouží elektrocentrála značky Škoda, výměna vzduchu (filtroventilace) je zajištěna ventilátorem na recyklaci vzduchu, který lze (v nouzovém případě) pohánět ručně. V případě jaderné katastrofy lze celý Žižkovský pěší tunel hermeticky uzavřít po celé jeho délce kulatými vraty. Vrata byla tvořena cca 150cm tlustými betonovými bloky, které by v připadě potřeby byly přetaženy z komor vedle tunelu skrz tunel, nikdy se však nevyřešilo těsnění. Za dalšími kovovými dveřmi se nachází prostora, která měla původně sloužit jako skladiště (odkladiště) mrtvol. V těchto prostorách byla vybudována laboratoř – pobočka Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy. Zde je instalováno zařízení (urychlovač částic), laicky řečeno zmenšená verze urychlovače obdobného jaký je umístěn ve švýcarském CERNu. Urychlovač je využíván k přesnému měření obsahu částic (a prvků) ve vzorcích hmoty. Délka tunelu činí 303 m, šířka 4,4 až 4,8 m, maximální výška 3,40 m, převýšení 28,89 m s průměrným stoupáním 8,1 %. Železniční tunely Nového spojení od něj dělí jen 6 metrů horniny. Tunel měl být doplněn ještě větví pro silniční vozidla (měla v Karlíně ústit do Šaldovy ulice), ale ta nebyla nikdy realizována. Existuje domněnka, že její stavba byla započata, ale žádné takové náznaky nebyly později nalezeny. V prosinci 2014 byl tunel oficiálně pojmenován, a to na Žižkovský tunel. Návrh podala radě hlavního města Technická správa komunikací, která jej připravila ve spolupráci s místopisnou komisí a městskou částí Praha 3.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEkovsk%C3%BD_tunel_(p%C4%9B%C5%A1%C3%AD)

Dojmy: Zajímavý tunel, který jsem ale neprocházel.

Mapa

Fotografie

×