logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hloubětín PP cihelna v bažantici socha sv. Jana Nepomuckého

Hloubětín - PP Pražský zlom

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Pražský zlom je přírodní památka v katastrálním území Hloubětín v městské části Praha 14. Chráněné území je v péči Magistrátu hlavního města Prahy. Původně se na tomto místě nacházel drobný lom, který zde fungoval někdy v průběhu 1. poloviny 20. století. PP byla vyhlášena pro ochranu jediného odkryvu Pražského zlomu, významné poruchy zemské kůry. Zachovaly se zde ordovické křemence a břidlice, kdy se zde střetávají skalecké křemence zahořanského souvrství a břidlice dobrotivského souvrství. Rumištní vegetace, hodnotnější je výskyt druhů hvozdík kartouzek a rozchodník ostrý. Je však třeba bránit zarůstání skály vegetací. Svého vyhlášení se tato přírodní památka dočkala dne 21. prosince 2005 o celkové rozloze 0,31 ha.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_zlom

Zdroj: http://www.naturabohemica.cz/prazsky-zlom/

Dojmy: Krásná drobná skála, která je přírodní památkou.

Mapa

Fotografie

×