logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hloubětín pomník obětem 1. světové války PP Pražský zlom

Hloubětín - PP Cihelna v Bažantnici

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Cihelna v Bažantnici je přírodní památka, nacházející se v Praze-Hloubětíně, ve svahu pod Kbely, severovýchodně od křižovatky Kbelská – Poděbradská, severně od železniční trati Praha–Turnov a jižně od Vysočanské radiály, mezi zahrádkářskými osadami. Přírodní památka byla vyhlášena pro ochranu jednoho z nejvýznamnějších odkryvů peruckého a korycanského souvrství českého křídového útvaru se zkamenělými otisky rostlin. K vyhlášení došlo dne 1. září 1988 o celkové rozloze 5,31 ha. V chráněném území se vyskytují převážně rumištní rostliny: komonice bílá, komonice lékařská, pelyněk černobýl. Stromy rostou pouze po okrajích PP s dominancí břízy bělokoré jako pionýrského druhu stromů. Trnovník akát se zde postupně odstraňuje a částečně nahrazuje výsadbou ovocných stromů. Území přírodní památky je útočištěm teplomilných druhů brouků, z ptáků zde hnízdí rehek domácí a další běžné křovištní druhy. Drobní savci jsou zastoupeni bělozubkou šedou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cihelna_v_Ba%C5%BEantnici

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cihelna_v_Ba%C5%BEantnici

Dojmy: Velmi zajímavá přírodní památka, kterou jsem bohužel pro nedostatek času nenafotil.

Mapa

Fotografie

×