logo prehis.cz Cestování okres Most Most Obrnice

Nová Ves v Horách

Informace

Městský erb:

Coat_of_arms_of_Nová_Ves_v_Horách

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Nová Ves v Horách (německy Gebirgsneudorf) je pohraniční horská vesnice v Krušných horách v okrese Most asi 15 km severozápadně vzdušnou čarou od města Most. První osídlení má spojitost s rudným dolováním v Krušnohoří a probíhalo již ve 14. a 15. století. První písemná zmínka o obci se ovšem nachází až v listině vystavené na mosteckém hradě v roce 1564, kdy byla založena Magdalenou a Annou z Veitmile. Tehdy ves patřila k hradnímu panství a jmenovala se Rottendorf (z německého roden = mýtit). Nová Ves je příkladem způsobu tehdejší kolonizace, kdy byla půda rozdělena na rovnoměrné pásy táhnoucí se údolím od úpatí k vrcholu. Domy byly postaveny podél cesty a polnosti k nim se rozkládaly za domy. Když v roce 1585 prodal císař Rudolf II. mostecký hrad i se vším příslušenstvím Ladislavu z Lobkovic, ocitla se Nová Ves v jeho majetku. Když Ladislav upadl v nemilost, jeho majetek byl císařem zkonfiskován a Rudolf II. prodal roku 1595 mostecký hrad tentokrát městu Most. Na konci 16. století se v Nové Vsi rozšířilo protestantství ze sousedního Saska. Po bitvě na Bílé hoře nastala rekatolizace a tak se mnoho zdejších obyvatel evangelického vyznání raději vystěhovalo za hranice, kde založilo na saské straně novou ves. Ta se nazývala Deutschneudorf neboli Německá Nová Ves a původní se začala odlišovat jako Gebirgsneudorf – Nová Ves v Horách. Rekatolizace v této vesnici byla dokončena roku 1629. V průběhu 16. století se k tradičním zdejším živnostem, jako je zemědělství, či lesnictví přidalo paličkování. Roku 1690 se stala Nová Ves v Horách opět majetkem Lobkoviců, kteří ji zahrnuli do svého panství Nové Sedlo-Jezeří, jehož součástí zůstala až do roku 1848. Po správní reformě v roce 1850 se Nová Ves v Horách stala samostatnou obcí, ke které byly připojeny osady Lesná, Mikulovice a Mariánské Údolí. Mezitím na přelomu 18. a 19. století se do hlavní obživi zdejších obyvatel dostalo také vyrábění dřevěných hraček. V roce 1969 je zde zmiňováno celkem 883 obyvatel, a jejich počet následně narůstal. V průběhu 19. století se zdejší obyvatelé také vydávali do práce do hnědouhelných revírů. Svého vrcholu co do počtu obyvatel, se tato vesnice dočkala v roce 1910, kdy zde žilo 1 175 obyvatel. Ještě v roce 1930 zde žilo 1 059 obyvatel, ale následně přišla 2. světová válka. Během ní vznikl v této obci zajatecký tábor, který se soustředil na Francouzské zajatce, kteří pracovali v lesích. Po válce přišel odsun německého obyvatelstva a dosídlení obyvatel z vnitrozemí do této obce, což mělo za následek že v roce 1950 zde žilo jen 383 obyvatel. Vesnice Mariánské údolí se v roce 1957 odpojila a stala se součástí Horního Jiřetína. Naopak byla v roce 1960 připojena osada Mníšek k této vesnici. Ještě v 60. až 80. letech 20. století se počet obyvatel vyhoupl nad 400, ale pak opět klesl k roku 1991 na 316. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo 353 obyvatel, zbytek jsou rekreační domky, které zde postupně vznikali v průběhu 2. poloviny 20. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Ves_v_Hor%C3%A1ch

Zdroj: https://www.novavesvhorach.cz/historie/

Dojmy: Velká vesnice, ve které je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7430
IMG_7469
IMG_7433
IMG_7465
IMG_7458