logo prehis.cz Cestování okres Most Nová Ves v Horách pomník osvobození

Nová Ves v Horách - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Tuto barokní sochu sv. Jana Nepomuckého nechal vytvořit místní farář a jmenovec tohoto světce a to Johann Nepomuk Schupp. Sochu pak vytvořil sochař z Kadaně jménem Karel Wietzmann. Socha byl vztyčena roku 1777 v dolní části vesnice přibližně u dnešní křižovatky na Mníšek. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být socha udržována a postupně chátrala. Ještě někdy v 60. letech 2. století byla socha napadena vandaly a povalena. Během této tragédie byla soše uražena hlava a také dva andělíčci, jež stáli po stranách podstavce. Následně někdy po roce 1980 byla socha bez hlavy, která se nikdy nenalezla přesunuta na současné místo. Na tomto místě pak čekala do roku 2006, kdy byla restaurována akademickým sochařem Bořivojem Rakem.

Zdroj: https://www.novavesvhorach.cz/e_download.php?file=data/editor/61cs_74.pdf&original=zpravodaj.pdf

Dojmy: Zajímavá socha, která má za sebou ztrastiplný příběh.

Mapa

Fotografie

×