logo prehis.cz Cestování okres Most Nová Ves v Horách kostel sv. archanděla Michaela pomník obětem světových válek

Nová Ves v Horách - Novoveské muzeum

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Toto malé vesnické muzeum seznamuje ve své malé expozici návštěvníky s historií Nové Vsi a ukazuje tak předměty denní potřeby zdejší obyvatel, ale také seznamuje návštěvníky s historií výroby hraček v tomto regionu, která má své prvopočátky zde již v 2. polovině 18. století. Na tuto tradici výroby dřevěných hraček tak v současnosti navazuje firma NBW s. r. o.

Zdroj: https://www.novavesvhorach.cz/muzeum/

Dojmy: Malé muzeum, do něž jsem nahlédl pouze oknem, jelikož jsem ze byl velmi brzy.

Mapa

Fotografie

×