logo prehis.cz Cestování okres Most Nová Ves v Horách Novoveské muzeum pomník osvobození

Nová Ves v Horách - pomník obětem světových válek

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Tento pomník byl vytvořen jako pomník obětem 1. světové války, která se dotkla i této vesnice. Samotný pomník byl odhalen v roce 1925 jako memento na padlé občany této vesnice. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva přestal být tento pomník udržován a postupně chátral. Pamětní desky byly v průběhu 2. poloviny 20. století zničeny. V roce 2008 provedl akademický sochař Bořivoj Rak rekonstrukci tohoto pomníku, a jelikož nebyli dochovány původní pamětní desky, tak se z tohoto pomníku stal pomník obětem obou světových válek.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Jendoduchý a přitom zajímavý pomník, který alespoň částečně slouží svému účelu.

Mapa

Fotografie

×