logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Suchá u Nejdku Svinov

Svatobor

Informace

Navštíveno: 1. 7. 2017

Historie: Tato prastará obec slovanského původu spadala pod Sedleckou župu a následně patřila hradu Loket. První písemná zmínka o této obci je z roku 1239 kdy ji věnoval Bohuslav z Rýzmburku cisterciánskému klášteru v Oseku a následně to král Václav potvrdil. Ves Svatobor se tak stala střediskem klášterního panství mezi řekou ohří a Pustým zámkem, není se čemu divit, vždyť toto prastaré jméno znamená posvátný les. Roku 1272 král Otakar II. vyňal Svatobor a okolí ze soudní pravomoci Lokte a následně v roce 1341 je zmiňován v privilegiích krále Jana Lucemburského pro osecký klášter zdejší farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který nejdříve spadal pod kostel v Lokti, pod který spadal ještě v roce 1384. Následně začal kostel spolu s obcí spadat pod Šemnický újezd. V době husitských válek zdejší území dobil Jakoubek z Vřesovic, ale opat Johann ze Šemnického újezdu se vzdal až v roce 1466. Po těchto válkách král Jiří z Poděbrad připojil Svatobor pod správu panství Andělská Hora. Následně v době pobělohorské získal zdejší panství v roce 1623 Černín z Chudenic. V roce 1850 se stal Svatobor samostatnou obcí, která náležela okresu Karlovy Vary, nacházela se zde v té době dvoutřídní škola a ke kostelu bylo přifařeno 8 vsí. Ještě před válkou zde žilo v roce 1939 316 obyvatel, ale po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války v roce 1950 zde bylo jen 28 stálých obyvatel. V roce 1966 byl úmyslně založen požár zdejšího kostela, ale vojenské lesy uvádějí že požár vznikl samovznícením řepky. Z původní zástavby obce se zachoval jen kostel, návesní rybník a několik ruin bývalých stavení pod kostelem.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/svatobor-zwetbau/

Dojmy: Spíše než osadu či vesnici, mi to připomíná malou chatařskou oblast.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4324
IMG_4340
IMG_4326