logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Svatobor kaple Olivetské hory

Svatobor - fara

Informace

Navštíveno: 1. 7. 2017

Historie: Barokní budova fary byla vybudována v letech 1729 – 1732 spolu se stavbou nového barokního farního kostela. Fara byla vystavěna do hřbitovní zdi při severní části kostela. Po roce 1948 byla fara spolu s kostele zabavena a předána armádě a roku 1954 byla začleněna do Vojenského újezdu Hradiště. Následně byla budova fary opuštěna a začala chátrat. Ve 20. letech 21. století je stav fary havarijní. Střecha fary je propadlá a zasypala patro stavby. Valené klenby jsou zachovány jen v přízemí.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/svatobor-fara

Dojmy: Je smutné co se dovolilo v minulém režimu a v čase i republiky aby se dělo s našimi památkami.

Mapa

Fotografie

×