logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Svatobor fara kostel Nanebevzetí Panny Marie

Svatobor - kaple Olivetské hory

Informace

Navštíveno: 1. 7. 2017

Historie: Barokní kaple byla vystavěna někdy v době před rokem 1842 pod košatým dubem u hřbitova ve Svatoboru. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války a zřízení vojenského újezdu Hradiště přestala kaple být udržována a začala chátrat. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století byla kaple pobořena a do dnešních dnů se zachovalo jen obvodové zdivo do výše jednoho metru. Zde si dovolím citovat popis jak kaple původně vypadala:

"Velká čtvercová barokní kamenná kaple s rovným závěrem krytá jehlancovou mansardovou šindelovou střechou. Vstupní průčelí kaple bývalo prolomeno velkým obdélným, polokruhově zakončeným vchodem s dřevěnými mřížkovými vraty. Na bočních stěnách kaple bylo po jednom malém kruhovém okénku. Celý obvod kaple obíhala pod střechou profilovaná římsa."

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/svatobor-kaple-olivetske-hory

Dojmy: Další ze smutných připomínek naší bezohledné péče k památkám.

Mapa

Fotografie

×