logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Boží Dar hotel Praha Hraniční kámen

Boží Dar - hotel Zelený dům

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Tento dům je nejpamátnější hostinec a hotel Božího Daru z první poloviny 16. století. Původní hostinec zde byl vybudován již roku 1542. v témže roce zde již přenocoval reformátor Martin Luther při své cestě z Wittenbergu do Jáchymova. Tuto událost zde připomíná pamětní nápis.. S rozvojem turistického ruchu počátkem 20. století byly hotely rozšiřovány a navyšovány. To se týkalo i hotelu Zelený dům, který byl v roce 1917 přestavěn a modernizován v pozdně klasicistním stylu. Koncem dvacátých let 20. století došlo k úpravě interiérů v duchu regionálního tradicionalismu, tzv. Heimatstilu, podle projektu akad. arch. Karla Ernstbergera. Typickým výrazovým prvkem se stalo obložení fasád dřevem. To je zde opatřeno zeleným nátěrem, podle něhož dostal hotel i své jméno.

Poměrně mohutná bloková jednopatrová budova obdélníkového půdorysu je zastřešena polovalbovou střechou. Uliční průčelí má jedenáct okenních os, štít je čtyřosý. Vstup do budovy je proveden rizalitem zastřešeným sedlovou střechou s předstupující předsíní, je umístěn asymetricky. Fasády jsou obloženy dřevěným bedněním. Okna jsou obdélná, ve spodní části střechy je pětiosý vikýř spojený s pultovou střechou, a další menší samostatné vikýře. Vybavení interiéru je rovněž ve stylu regionálního tradicionalismu. Ve vstupní hale s otevřenými arkádami se dodnes dochoval původní dřevěný kazetový strop. Vstup do jídelny je osazen kazetovými dveřmi s iluzivní malbou v duchu Art Deco. Vedle vstupu je umístěna chlebová pec s pamětním nápisem a s bochníkem chleba. Hlavní jídelna je obložena dřevěným deštěním, je plochostropá s dřevěným kazetovým stropem a s dřevěnými dekorativními lustry. Další místnosti v přízemí, sál a zadní jídelna, jsou rovněž obloženy dřevem a jsou osazeny kazetovými stropy; jednotlivé výplně kazet mají krajinné a rostlinné motivy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hotel_Zelený_dům_(Boží_Dar)

Dojmy: Zajímavá stavba krytá zeleným bedněním, zajímalo by mne jak vypadal původní hostinec.

Mapa

Fotografie

×