logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Boží Dar hotel Zelený dům Ježíškova cesta

Boží Dar - Hraniční kámen

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Trojboký hraniční kámen (nazývaný též Kámen tří panství (Dreiherrenstein) nebo Znakový kámen (Wappenstein), též Trojmezní historický hraniční kámen) stojí na státní hranici s Německem v nadmořské výšce 1 165 metrů. Hraniční kámen byl vztyčen v roce 1677. Je ale označen letopočtem 1729, kdy byla definitivně vyznačena zemská hranice. Kámen označuje trojmezí tří panství – Schwarzenberg, Hauenstein a Jáchymov. Panství Schwarzenberg tehdy patřilo pánům z Tetova (von Tettau), panství Jáchymov panovníkovi Království českého a panství Hauenstein (Horní hrad) vlastnili vévodové ze Sachsen-Lauenburg. Hraniční kámen byl v letech 1729–1732 při úpravě hranice a vztyčování dalších 79 nových mezníků upraven jáchymovským kameníkem Matthesem Ebertem. Na severozápadní straně je alianční znak Saska a Polska s písmeny FARPES (Fredericus Augustus Rex Poloniae Elector Saxoniae) a nápis Sachsen. Od roku 1842 byla přidána písmena KS (Königreich Sachsen/Saské království). Jde o panství Schwarzenberg (Sasko). Na severovýchodní straně je znak panství Hauenstein (Horní hrad) s nápisem Hauenstein a letopočet 1729. V roce 1842 byla přidána písmena KB (Königreich Böhmen/Království České). Zde se jedná o alianční znak rodu markrabat z Badenu a vévodů ze Sachsen-Lauenburg. Na jižní straně je rakouská orlice symbolizující horní město Jáchymov, nápis Joachimsthal a letopočet 1729. Příkop kolem kamene pochází z let 1842–1843 a byl vyhlouben pro zvýraznění zemské hranice. Kámen byl tehdy označen číslem 376 a zkratkami KB a KS.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojboký_hraniční_kámen

Dojmy: Zajímavý kámen, kam vede příjemná cesta kolem větrníků, jen já jsem se prodíral lesem a chroštím.

Mapa

Fotografie

×