logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Boží Dar dům čp. 99 hotel Zelený dům

Boží Dar - hotel Praha

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Hotel Praha (původní název Hieke) je pozdně klasicistní stavba patrně z poloviny 19. století. Jde o jeden z prvních hotelů vybudovaných na Krušnohorské magistrále. Od druhé poloviny 19. století se Boží Dar stával centrem turismu a střediskem zimních sportů. Při této příležitosti zde nejen vyrůstaly nové větší hotely, ale i ty starší byly zvětšovány a navyšovány. Typickým prvkem se stalo dřevěné obložení fasád a stavba mansardových polopater ve vysokých sedlových či valbových střechách. Významným příkladem takovéto úpravy se stal i hotel Hieke; jednalo se o úpravy v duchu regionálního tradicionalismu, tzv. Heimatstilu. V roce 1924 prošel hotel Hieke novoromantickou úpravou interiérů, bylo přistavěno druhé patro a v roce 1925 zde byl zřízen společenský sál. Celá fasáda byla obložena dřevěným deštěním, které však bylo při další rekonstrukci odstraněno. Hotel patřil k nejoblíbenějším již před rokem 1945. Velké zásluhy na propagaci turismu Božího Daru, a tím i rozkvětu místních hotelů, měly Spolek pro cizinecký ruch na Božím Daru a v oblasti Klínovec (Fremdenverkehrverein für Gottesgab und das Keilberggebiet) založený roku 1930 a Hornokrušnohorský spolek zimních sportů (Obererzgebirger Wintersportverein). Obec koupila hotel v roce 2005 za 67 milionů korun od soukromých vlastníků. Poté, co se špatným hospodařením propadl do ztráty, prodala po čtyřech letech hotel novém soukromému majiteli. K roku 2009 byl jediným hotelem ve městě, jenž disponoval kongresovým sálem a bazénem.

Hotel má obdélný půdorys a novější přístavky. Původně byl jednopatrový, zastřešený sedlovou střechou s velkým vikýřem. Na místě vikýřů bylo později přistavěno mansardové patro. Střecha je sedlová s menšími valbovými vikýřky, kryta eternitovým povrchem. Krov je původní, hambalkový. Obvodové zdivo je z lomového kamene, částečně u vstupů cihlové. Průčelí do ulice má osm okenních os. Okna jsou obdélná. Fasáda objektu je v horní části obložena dřevěným bedněním. Jídelna má masivní kazetový strop.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hotel_Praha_(Boží_Dar)

Dojmy: Zajímavá stavba, která krásně pasuje do okolní zástavby.

Mapa

Fotografie

×