logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Červené Janovice Čížov

Čestín

Informace

Městský erb:

Cestin_znak

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Obec Čestín (německy Tschestin), dříve také Čestinkostel se nachází asi 22 km jihozápadně od Kutné Hory. Kdy přesně byla tato vesnice založena je neznámo, ale jisté je že první písemná zmínka o této obci pochází z roku 1318, kdy ji vlastnil jistý Zvěř z Čestína. Roku 1389 je zmiňovaná výstavba zdejší tvrze a pánem tohoto statku byl pak Zbyněk z Čestína. Na počátku 16. století, kdy vlastnili tuto obec Slavatové, tak byli Čestínu udělena městská práva a již v roce 1579 udělil císař Rudolf II. Čestínu statut města a právo jednoho týdenního a tří výročních trhů. Zdejší obyvatelstvo se v této době živilo hlavně zemědělstvím anebo řemeslnou výrobou, mezi kterou převládala výroba hracích strojů a kolovrátků. Posledním majitelem z rodu Slavatů byl Adam Slavata, který se dostal díky přestavbě tvrze na zámek do finanční tísně a byl nucen panství prodat. Následně se majitelé střídali celkem často. Ke zvratu došlo, když získal toto panství Karel Jáchym Breda, který toto panství připojil ke Kácovskému panství. V roce 1673 získal toto panství Vojtěch z Freislebenu, který ale vyvolal pro svou krutost odpor nevolníků, který vyvrcholil v nevolnické povstání a roku 1680 vraždu tohoto šlechtice. Po zrušení feudalismu roku 1850 se toto městečko stalo samostatným a svou samostatnost si udrželo až do současnosti. Dle sčítání z roku 2019 zde žilo celkem 420 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cest%C3%ADn

Zdroj: https://www.cestin.cz/obec-7/historie/cestin/

Dojmy: Dříve městečko, dnes menší obec, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 61 v Čestíně
dům čp. 75 v Čestíně
fara v Čestíně
kaple v Čestíně
kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
pomník Karla Havíčka Borovského v Čestíně
pomník obětem 1. světové války v Čestíně
zámek Čestín v Čestíně