logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Čestín dům čp. 75

Čestín - dům čp. 61

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Stavba byla vystavěna jako zděné přízemní lidové stavení, a v takovém stavu se více méně dochovalo do doby mé návštěvy. Určitě za dobu své existence prodělalo několik úprav, ale z vnějšího pohledu má zachovaný svůj ráz.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 61 v Čestíně
×