logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Čestín pomník obětem 1. světové války

Čestín - zámek Čestín

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: První písemná zmínka o majitelích zdejšího zboží pochází z roku 1318, kdy jej vlastnil Zvěř z Čestína. Již v roce 1352 je Čestín zmiňován jako farní ves s tvrzí a v roce 1389 je zde připomínán Zbyněk z Čestína. Zbyněk zemřel roku 1413 a zdejší zboží tak zdědil Prokop ze Soběšína. Nakonec v roce 1486 získává zdejší ves spolu s tvrzí rod Slavatů, kdy vdova po Michalovi ze Soběšína se znovu provdala za Slavatu z Chlumu. V roce 1533 odkázal syn Slavaty Michal zdejší zboží s tvrzí své sestře Markétě, která se provdala za Haška Zvířetického z Vartenberka, jejich syn Zdislav ale zemřel, a tak se Čestín vrátil roku 1560 do rukou rodu Slavatů a přesněji do rukou Diviše Slavaty. Po jeho smrti roku 1575 se panství ujal jeho syn Adam Slavata, který započal renesanční přestavbu tvrze na velkolepý jednopatrový renesanční zámek. Samotná přestavba pak probíhala v letech 1575 – 1582 a vznikl tak rozlehlý renesanční zámek s arkádami a dvěma nádvořími. Bohužel se při přestavbě zámku tak zadlužil, že již v roce 1594 zdejší panství musel prodat Vilémovi z Grumpachu a již v roce 1598 získal zdejší panství Adam zpět, ale v roce 1601 jej musel znovu prodat Karlu Mazancovi z Frymburka. Adam nakonec v chudobě roku 1616 zemřel v Kutné Hoře. Karel mezitím prodal zdejší panství roku 1616 Ladislavu Hrobčickému z Hrobčic, ale ten po bitvě na Bílé Hoře za účast na stavovském povstání o svůj majetek přišel. Následně od císařské koruny získala zdejší panství Jana Kuna z Kunovic rozená z Dubé. Po ní na zámku seděl Volf Berka z Dubé a po něm Markéta z Talmberka. V průběhu třicetileté války bylo toto panství velmi zdevastováno a vypleněno všemi vojsky co tudy táhli, a takto zpustošené jej nakonec zakoupil roku 1629 Albrecht Libštejnský z Kolovrat a následně jej zakoupil roku 1673 Jan Adalbert Freisleben, který byl velmi krutým pánem. Díky tomu, jak byl krutý, tak zde vypuklo roku 1680 nevolnické povstání, během kterého nevolníci vtrhli na zámek a Jana zabily. Nakonec toto povstání bylo potlačeno téhož roku císařskými vojsky. Nakonec roku 1680 prodali dcery Adalberta Čestín Marii Rosalii z Verneru a následně se již majitelé často střídali. Nakonec zakoupil roku 1713 Čestínské panství Karel Jáchym Breda, který jej připojil ke kácovskému panství a zámek tak přestal být užíván a pozvolna chátral. Na počátku 19. století zakoupil zámek Ferdinand vévoda Toskánský, který nechal zbourat tři nejzchátralejší křídla, a tak zámek získal svou současnou tvář. Tento zámek následně začal sloužit k ubytování úředníků vrchnostenské lesní správy. V roce 1918 po konfiskaci habsburského majetku připadl tento pozůstatek zámku státu a začala jej využívat k ubytování lesní správa.

Zdroj: http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekcestin.html

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-cestin-2156005

Dojmy: Malebný a pěkně udržovaný pozůstatek dříve pravděpodobně velkolepého renesančního zámku.

Mapa

Fotografie

zámek Čestín v Čestíně
zámek Čestín v Čestíně
zámek Čestín v Čestíně
zámek Čestín v Čestíně
zámek Čestín v Čestíně
zámek Čestín v Čestíně
×