logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Čestín kaple pomník Karla Havlíčka Borovského

Čestín - kostel sv. Petra a Pavla

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Zdejší kostel byl vybudován někdy v průběhu 13. století v románském slohu a nechala jej vybudovat paní Honorie z Petrovic. První písemná zmínka o tomto kostelu pak pochází z roku 1350, kdy, již je zmiňován jako kostel farní. Již v době výstavby kostela, což je zajímavé měl tento kostel románskou věž se zvonicí, kterou zdobilo osm románských oken z červeného pískovce. V průběhu středověku byl kostel upravován ve slohu gotiky, kdy byla okna ve věži zazděna a celá věž omítnuta. Dále byla přistavěna gotická sakristie a nějakou dobu se u kostela nacházela chodba, kterou byl propojen kostel se zámkem. Tato chodba byla odstraněna a zachované emporium spolu s přistavěnou pavlačí začala sloužit jako kruchta. Postupem času získala svou pavlač také románská věž a střecha kostela byla vysoká a strmá. Tento stav kostela byl až do roku 1805, kdy pro špatný stav střechy byla původní střecha snesena a nahrazena novou nízkou střechou. Téhož roku byla opravována také věž se střechou. Bohužel roku 1813 zasáhl kostel blesk a střecha kostela spolu s věží vyhořela. V roce 1819 byla opravována jak střecha, tak celá věž, pravděpodobně tehdy získala střecha věže svojí barokní báň. Bohužel celý kostel byl již v polovině 19. století velmi zchátralý, a tak zdejší věřící prosili patrony kostela o nákladnou opravu či o výstavbu kostela nového. Nakonec po naléhání faráře Jana Malého dne 6. března 1858 povolil císař Ferdinand I. strhnout starý kostel a vybudovat nový. Starý kostel byl tak roku 1859 stržen a základní kámen byl položen již dne 2. května 1859. Nový kostel byl pak vybudován v novorománském slohu s prvky novogotiky podle plánů Karla Prantnera a stavbu pak vedl stavitel Josef Krehan z Kutné Hory. Dne 28. července 1860 byl již kostel zaklenut a byla postavena současná věž. Nakonec dne 8. prosince 1861 byl tento nový a vzhledově i současný kostel dokončen. Vnitřní zařízení kostela pak bylo taktéž novorománské s prvky novogotiky. V průběhu 2. poloviny 20. století nebyl kostel udržován tak, jak by si zasloužil a pozvolna chátral. V roce 2007 byla zrušena místní farnost a kostel se tak stal filiálním ke kostelu v Uhlířských Janovicích. V roce 2009 se pak dočkal kostel rekonstrukce interiéru, jehož hlavním sponzorem byl baron Jaromír Hrubý z Gelenj. V době mé návštěvy tedy v roce 2019 pak probíhala postupná rekonstrukce exteriérů kostela, takže typuji, že kostel vypadá zase jako nový.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=7926

Dojmy: Zajímavý kostel, škoda jen že se nedochoval onen původní.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně
×