logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Výsluní kostel sv. Václava PP Na Loučkách II

Výsluní - pomník obětem válek

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tento pomník byl vytvořen na náklady místní obce jako vzpomínka na zdejší padlé muže, kteří padli ve válkách vedených Rakousko-Uherskem, které byly vedeny v letech 1849, 1866 a 1897. Pomník byl vytvořen Chebským kameníkem Karlem Wilfertem jako eklektický obelisk a svého slavnostního odhalení se dočkal dne 7. června 1897. Někdy ve 20. či 30. letech 20. století byl tento pomník doplněn o jména padlích v 1. světové válce. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento pomník být udržován a postupně chátral. V 70. letech 20. století byly původní německé nápisy zakryty a nahrazeny českým textem a Československým státním znakem. V 90. letech 20. století byla obnovena původní podoba tohoto pomníku, a nakonec v roce 2011 prodělal tento pomník restaurování restaurátorem Michaelem Bílkem.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/pamatnik-obetem-valek-13708014

Dojmy: Jednoduchý pomník, který je jeden z mála, kteří se zachovali a připomínají války v 19. století.

Mapa

Fotografie

pomník obětem válek ve Výsluní
pomník obětem válek ve Výsluní
pomník obětem válek ve Výsluní
pomník obětem válek ve Výsluní
pomník obětem válek ve Výsluní
pomník obětem válek ve Výsluní
pomník obětem válek ve Výsluní
pomník obětem válek ve Výsluní
×