logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Výsluní pomník obětem válek PR Na Loučkách

Výsluní - PP Na Loučkách II

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Na loučkách II je přírodní památka u města Výsluní v okrese Chomutov. Přírodní památka o rozloze 684,26 ha se rozprostírá na katastrálních územích Přísečnice, Rusová, Sobětice u Výsluní, Třebíška, Volyně u Výsluní a Výsluní a byla vyhlášena dne 27. listopadu 2013. Předmětem ochrany jsou biotopy sekundárních horských a podhorských vřesovišť, luk a rašelinišť s výskytem vzácného tetřívka obecného a žluny šedé. Cílem ochrany je zachování biotopů, obnovení přirozeného vodního režimu a ponechání rašelinišť přirozenému vývoji. Na lokalitě rostou například koprník štětinolistý, klikva bahenní, zdrojovka potoční, prha arnika nebo mochna bahenní. Vzácně se také vyskytuje prstnatec Fuchsův, prstnatec májový, plavuník zploštělý nebo kosatec sibiřský aj. Z živočichů zde hnízdí sýc rousný, kulíšek nejmenší a tetřívek obecný. Početné jsou populace obojživelníků a plazů. V určitých místech byly nalezeny vzácné druhy bezobratlých jako včela Nomada similis nebo pískorypka Andrena intermedia.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_lou%C4%8Dk%C3%A1ch_II

Dojmy: Krásná přírodní památka, kde jdou vidět původní zachované krušnohorské rašeliniště.

Mapa

Fotografie

PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
PP Na Loučkách II ve Výsluní
×