logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Výsluní fara pomník obětem válek

Výsluní - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: První zdejší kostel byl založen někdy v době kolem poloviny 16. století, jelikož první písemná zmínka o tomto tehdy dřevěném kostele pochází z roku 1569. V roce 1572 se dozvídáme o tom, že tento kostel je kostelem farním a patrimoniální právo ke kostelu měl Bohuslav Felix z Lobkovic na Hasištejně a zdejší kostel byl tak protestanským. V roce 1589 se stal majitelem panství Jiří Popel z Lobkovic, který byl horlivým katolíkem, a tak byl zdejší farář roku 1593 vyhnán. V roce 1594 se zdejší poměry změnili a kostel se stal opět protestantským. Následně však přišla třicetiletá válka a zdejší kostel spolu s městem dne 27. března 1640 zapálen a většina města spolu s kostelem lehla popelem. Tento požár byl údajně způsoben jedním Švédským vojákem, který byl za svůj čin pověšen. Nový kostel byl vystavěn jako zděný v letech 1658 – 1659 a svého vysvěcení se dočkal o Velikonocích roku 1660 Kadaňským děkanem a farářem Johanem Beckem von Mungau. O výstavbu kostela se postaral Kadaňský zednický mistr Georg Maja a na stavbu dohlížel Přísečnický hejtman Ott Ihl von Blofeld. V roce 1692 byl pro kostel ulit menší zvon a dne 29. července 1697 byl položen základní kámen zvonové věže a část věže byla vystavěna Kryštofem Lelpnerem z Kunhald a dřevěnou nástavbu věže vytvořil Johann Drexler z Prunéřova. Svého vysvěcení se tato věž dočkala dne 28. září 1699. Dne 26. května 1721 byla podána žádost o obnovení zdejší fary, která byla obnovena až dne 15. října 1725. Dne 7. srpna 1760 byla původní zvonová věž stržená a znovu vystavěná tesařskými mistry Krištofem a Františkem Tobischy z Údlic a Místa. V roce 1765 byl vymalován kůr malířem Václavem Zimmermannem. Bohužel roku 1843 udeřil blesk do věže kostela a kostel zcela vyhořel. Nový kostel v současné neogotické podobě byl vystavěn v letech 1851 – 1857 podle plánů architekta Karlem Řivnáčem. O výstavbu kostela se pak postarali stavitel Anton Wild a Franz Wanke. V této podobě se kostel dočkal a ž do konce 2. světové války. Kostel byl totiž roku 1959 uzavřen a od této doby postupně chátral. Vnitřní zařízení bylo buď rozkradeno či zničeno. Nakonec v roce 1981 byl kostel zapálen od svíčky díky nepozornosti dvou místních chlapců. Díky požáru přišel kostel o svou střechu a kostel byl tak určen k demolici. Ještě v 90. letech 20. století jej město chtělo buď prodat či zbourat. Ke změně došlo v roce 1997, kdy byla založena nadace Kostel sv. Václava, která se postupně snaží tento nádherný kostel viditelný z daleka postupně opravovat a rekonstruovat.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(V%C3%BDslun%C3%AD)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vaclava-13290411

Dojmy: Krásný kostel, který je nejen dominantou obce, ale i dominantou hřebenu Krušných hor.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Václava ve Výsluní
kostel sv. Václava ve Výsluní
kostel sv. Václava ve Výsluní
kostel sv. Václava ve Výsluní
kostel sv. Václava ve Výsluní
kostel sv. Václava ve Výsluní
kostel sv. Václava ve Výsluní
kostel sv. Václava ve Výsluní
kostel sv. Václava ve Výsluní
kostel sv. Václava ve Výsluní
×