logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vrskmaň smírčí kříž 0311 smírčí kříž 0731

Vrskmaň - smírčí kříž 0730

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento smírčí kříž byl vytvořen pro mě neznámo, kým a proč někdy na počátku 17. století. Kříž byl vztyčen v obci Kyjice u silnice na Jirkov vedle smírčího kříže 0731. K těmto dvěma smírčím křížům se pak vztahují dvě pověsti, že se zde zabili navzájem dva studenti či oficíři. Vesnice Kyjice bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století zanikla v rámci těžby hnědého uhlí, a tak byl tento smírčí kříž přesunut na své současné místo. Smírčí kříž má na výšku 58 cm, šířku 49 cm a tloušťku 24 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/CR/Chomutov/Vrskman.html

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/smirci-kriz-i-7752627

Dojmy: Malebný smírčí kříž, který se nachází současné v obci Vrskmaň.

Mapa

Fotografie

smírčí kříž 0730 ve Vrskmani
smírčí kříž 0730 ve Vrskmani
smírčí kříž 0730 ve Vrskmani
×