logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vrskmaň mariánský sloup smírčí kříž 0730

Vrskmaň - smírčí kříž 0311

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento smírčí kříž byl vytvořen pro mě neznámo, kým a proč někdy v době kolem roku 1620. Kříž byl vztyčen v obci Kyjice u domu čp. 13. Dle pověsti se na tomto místě pořezali dvě děvečky, až si navzájem způsobily smrt. Tato pověst je ale tak častá, že je těžké jí věřit. Každopádně v průběhu 2. poloviny 20. století byla obec Kyjice zlikvidována těžbou hnědého uhlí, a tak byl smírčí kříž přenesen na své současné místo. Kříž má na výšku 110 cm, šířku 69 cm a tloušťku 23 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/CR/Chomutov/Vrskman.html

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/smirci-kriz-iii-8080141

Dojmy: Jednoduchý smírčí kříž, který je zde druhotně usazen.

Mapa

Fotografie

smírčí kříž 0311 ve Vrskmani
smírčí kříž 0311 ve Vrskmani
smírčí kříž 0311 ve Vrskmani
×