logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Široké Třebčice zámek Široké Třebčice

Široké Třebčice - židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Židovský hřbitov v Širokých Třebčicích se nachází asi kilometr východně od vesnice Široké Třebčice, uprostřed polí, severně od Třebčického potoka. Založen byl údajně v 15. století, doložen je však až od 18 v souvislosti s tehdejším majitelem panství Franzem Josefem von Schönkirchen, který založil zdejší židovské ghetto. století. Areál hřbitova je dosti členitý a jeho rozloha čítá 2195 m2. Dochovalo se na 100 náhrobních kamenů, z nichž řada je barokních a klasicistních (moderní byly odvezeny nacisty během 2. světové války). Pohřby se zde konaly až do druhé světové války, během níž byl hřbitov poničen. Obdobný osud jej potkal i za minulého režimu v průběhu 2. poloviny 20. století.

Zdroj: https://www.velikaves.cz/obec/zajimavosti-o-obci/kulturni-pamatky-a-zajimavosti-v-nasi-obci/siroke-trebcice/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_%C5%A0irok%C3%BDch_T%C5%99eb%C4%8Dic%C3%ADch

Dojmy: Židovský hřbitov, který leží mimo všechny cesty a v době mé návštěvy byl v dezolátním stavu.

Mapa

Fotografie

židovský hřbitov v Širokých Třebčicích
židovský hřbitov v Širokých Třebčicích
židovský hřbitov v Širokých Třebčicích
židovský hřbitov v Širokých Třebčicích
židovský hřbitov v Širokých Třebčicích
židovský hřbitov v Širokých Třebčicích
židovský hřbitov v Širokých Třebčicích
židovský hřbitov v Širokých Třebčicích
židovský hřbitov v Širokých Třebčicích
židovský hřbitov v Širokých Třebčicích
židovský hřbitov v Širokých Třebčicích
židovský hřbitov v Širokých Třebčicích
židovský hřbitov v Širokých Třebčicích
×