logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Široké Třebčice socha sv. Floriana židovský hřbitov

Široké Třebčice - zámek Široké Třebčice

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Hospodářský dvůr je v Širokých Třebčicích zmiňován již v roce 1196. Později byla vesnice rozdělena mezi více majitelů a samostatným statkem se stala až v sedmnáctém století. V roce 1709 jej zdědila hraběnka Karolína ze Schönkirchu, rozená z Eben-Brunnenu, která zde se svým manželem Františkem Josefem ze Schönkirchu dala přestavět poplužní dvůr na barokní zámek dokončený v roce 1722. Zámek byl postaven podle návrhu architekta, který pocházel z okruhu architekta Dientzenhofera, či z něj vycházel. Kolem zámku manželé zřídili také park, upravili několik rybníků a postavili kostel Povýšení svatého Kříže. Po hraběnčině smrti v roce 1765 panství zdědil její prasynovec Josef Winibald z Eben-Brunnenu. Po něm je získal pražský podnikatel Jakub Wimmer z Wimmeru a v roce 1797 Schreiterové ze Schwarzenfeldu. Od nich vesnici v roce 1843 koupil kníže Hugo Karel Salm-Reifferscheidt, jehož potomci statek v roce 1890 prodali akciové společnosti Hielle a Dittrich, ze které přešel do vlastnictví Neštěmické rafinérie cukru. V letech 1905–1906 byl zámek bez větších změn zrestaurován. Zbytkový statek koupila po první světové válce rodina Suchomelů a od jejich dědiců pan Ornst. Během druhé světové války statek využíval baron von Kriegelstein. V období 1949–1951 v zámku byl tábor nucených prací pro dívky s kapacitou 300 osob. Po konci 2. světové války byl zámek zkonfiskován a bylo v něm zřízeno zemědělské učiliště. Posledním majitelem byl státní statek, který budovy neudržoval, a ty se postupně dostaly do havarijního stavu. V roce 1987 byla zámecká budova vyňata z památkové ochrany (rozhodnutí o zrušení památky bylo vydáno až 7. července 1992) a v srpnu roku 1988 zbořena. V roce 1992 získal zámecký areál v restituci dědic původních majitelů, pan Zdeněk Ornst, který začal zbývající budovy opravovat. Zámek byl jednopatrový se dvěma krátkými rizality, které vytvářely dojem bočních křídel. Před průčelí střední budovy velmi mírně vystupoval další rizalit s hlavním vchodem do čestného dvora. Vstup vedl zdobeným portálem, nad kterým byl v patře malý balkon. Fasády budovy byly hladké, ale rizality měly nároží zvýrazněná pilastry. Obdélná okna byla zdobena nadokenními římsami, které byly v přízemí rovné a v patře lomené. Místnosti v přízemí byly zaklenuté valenou klenbou a v patře byly stropy ploché. Do patra se vcházelo ze vstupní haly po schodišti, které vedlo východním křídlem. Kromě běžných místností byl v patře také velký sál zdobený štukovou profilovanou římsou.

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1460811

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0irok%C3%A9_T%C5%99eb%C4%8Dice_(z%C3%A1mek)

Zdroj dobových fotografií: https://www.velikaves.cz/obec/historie/historie-sirokych-trebcic/historicke-fotografie/historicke-fotografie-7cs.html

Dojmy: I když byl tento nádherný zámek zbořen, tak se zachoval dodnes zbytek zemědělského dvora včetně správní budovy statku, kterou jsem nafotil.

Mapa

Fotografie

zámek Široké Třebčice v Širokých Třebčicích
zámek Široké Třebčice v Širokých Třebčicích
zámek Široké Třebčice v Širokých Třebčicích
zámek Široké Třebčice v Širokých Třebčicích
zámek Široké Třebčice v Širokých Třebčicích
×