logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Široké Třebčice dům eč. 1 pomník obětem 1. světové války

Široké Třebčice - kostel povýšení sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kostel Povýšení svatého Kříže je římskokatolický kostel zasvěcený Povýšení svatého Kříže v Širokých Třebčicích. Předchůdcem kostela byla barokní kaple Povýšení svatého Kříže postavená v roce 1722. V roce 1789 byla povýšena na farní kostel. Počátkem 19. století byla její stavba z větší části zbořena a na stejném místě vznikla roku 1802 budova současného pozdně barokního kostela, která byla opravena v roce 1911. Kostelní loď má plochý strop a obdélný půdorys. Navazuje na ni pravoúhlý presbytář s valenou klenbou a s půlkruhovou apsidou. Na severní straně je k lodi připojena sakristie. Fasády kostela jsou s výjimkou sakristie členěné pilastry, ukončenými kompozitními hlavicemi. Na dvouetážovém štítu v západním průčelí stojí sochy světců. Po odsunu původního obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být kostel udržován a postupně chátral. Sice v letech 1973 – 1974 byla opravena střecha a fasáda kostela, i tak ale pozvolna chátral. Nakonec se však dočkal své rekonstrukce, která proběhla v roce 2018.

Zdroj: https://www.velikaves.cz/obec/zajimavosti-o-obci/kulturni-pamatky-a-zajimavosti-v-nasi-obci/siroke-trebcice/

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-povyseni-sv-krize-siroke-trebcice

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(%C5%A0irok%C3%A9_T%C5%99eb%C4%8Dice)

Dojmy: Krásný pozdně barokní kostel, který si zachoval dodnes svou původní podobu.

Mapa

Fotografie

kostel povýšení sv. Kříže v Širokých Třebčicích
kostel povýšení sv. Kříže v Širokých Třebčicích
kostel povýšení sv. Kříže v Širokých Třebčicích
kostel povýšení sv. Kříže v Širokých Třebčicích
kostel povýšení sv. Kříže v Širokých Třebčicích
kostel povýšení sv. Kříže v Širokých Třebčicích
kostel povýšení sv. Kříže v Širokých Třebčicích
×