logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Soběsuky pomník obětem 1. světové války Soběsukský akát

Soběsuky - sloup se sochou Panny Marie

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento krásný barokní sloup zakončený sochou Panny Marie byl vytvořen pro mě neznámým umělcem roku 1694 a byl vztyčen na zdejší návsi, která se nacházela původně na tomto místě. Své první renovace se tento sloup dočkal v roce 1846. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal sloup být udržován a postupně sešel. Nakonec se však dočkal své obnovy, která proběhla v roce 2009 restaurátorem Petrem Sieglem.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sochou-panny-marie-13342146

Dojmy: Krásný barokní sloup, který ukazuje, kde se nachází původní náves.

Mapa

Fotografie

sloup se sochou Panny Marie v Soběsukách
sloup se sochou Panny Marie v Soběsukách
sloup se sochou Panny Marie v Soběsukách
×