logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Soběsuky sloup se sochou Panny Marie socha sv. Jana Nepomuckého

Soběsuky - Soběsukský akát

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento strom trnovníku bílého (Robinia Pseudoacacia) rostl, ačkoliv to tak na první pohled nevypadá v areálu zemědělského dvora a zámku v Soběsukách. Tento strom je tak jedinou připomínkou zdejšího zámeckého areálu. Také je vyhlášen jako památný strom z důvodu své velikosti a stáří. Dle měření z roku 2009 je vysoký 14 m, obvod kmene má 331 cm a starý je přibližně 200 let.

Zdroj: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/odps/pstromy/index.php?ODPS_TREE=8848&SO_MOST=102048

Dojmy: Krásný majestátní strom, který se nachází před původním zámkem.

Mapa

Fotografie

Soběsukský akát v Soběsukách
Soběsukský akát v Soběsukách
Soběsukský akát v Soběsukách
×