logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Nové Zvolání dům čp. 41 kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Nové Zvolání - dům čp. 45

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Toto malebné vesnické lidové stavení bylo vystavěno někdy v průběhu 19. století či na počátku 20. století. Stavení bylo postaveno jako přízemní zděná stavba krytá sedlovou střechou. Někdy v průběhu 2. polovině 20. století či na počátku 21. století přestalo být toto stavení udržováno, a tak je v současnosti ve velmi sešlém stavu.

Dojmy: Malebné stavení, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 45 v Novém Zvolání
×