logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Nové Zvolání dům čp. 45 pomník obětem 1. světové války

Nové Zvolání - kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: V roce 1870 byl založen několika občany Nového Zvolání Spolek na výstavbu kostela. Díky činnosti tohoto spolku byl 28. července 1895 položen základní kámen a stavba byla dokončena roku 1899 v neogotickém slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Kámen potřebný na stavbu se se svolením hraběte Buquoye lámal na vrchu Strážce (dříve Hohenstein Berg) jihovýchodně od osady. Kostelní zvony byly zhotoveny ve Vídni. Hlavní oltář v novogotickém stylu byl vyroben v Jižním Tyrolsku firmou Rifesser. Varhany se 14 rejstříky dodala firma Neusser z Nového Jičína. V roce 1900 byl pak interiér doplněn mariánským oltářem, roku 1901 kazatelnou a v roce 1910 druhým bočním „křížovým“ oltářem. Původní okenní vitráže pocházely z roku 1896. Tyto vitráže však byly poškozeny v období komunistické totality a musely být v letech 1991-1997 znovu zhotoveny podle originálních předloh. Na oknech se tak objevila jména nejen původních dárců, ale i dárců z období jejich rekonstrukce. Vitráže jsou chráněny bezpečnostním sklem proti házení kamenů, což způsobilo původní poškození. 14 zastavení křížové cesty nechal vídeňský farář Johann Grill zhotovit a vyřezat v Jižním Tyrolsku a to na žádost místního rodáka Theodora kardinála Innitzera, který byl vídeňským arcibiskupem. Tento soubor nebyl v období totalit 20. století poničen, pouze štítky se jmény sponzorů chybí. Během rekonstrukce byly plastiky křížové cesty sejmuty a doplněny kopiemi štítků podle obrazové dokumentace. Sbírka započatá roku 1990 německými rodáky umožnila opravu kostela dokončenou v roce 1997.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho_Srdce_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova_(Vejprty)

Dojmy: Krásný neogotický kostel, který je dominantou této vsi.

Mapa

Fotografie

kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Novém Zvolání
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Novém Zvolání
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Novém Zvolání
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Novém Zvolání
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Novém Zvolání
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Novém Zvolání
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Novém Zvolání
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Novém Zvolání
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Novém Zvolání
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Novém Zvolání
×