logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Nové Zvolání dům čp. 45

Nové Zvolání - dům čp. 41

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Stavení bylo vystavěno jako patrové zděné stavení, které je kryté sedlovou střechou a bedněným štítem. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Krásné lidové stavení, o kterém jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

Fotografie

dům čp. 41 v Novém Zvolání
×