logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice sloup se sousoším Nejsvětější trojice socha sv. Jana Nepomuckého

Libědice - socha Panny Marie

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato krásná barokní socha Panny Marie byla vytvořena sochařem J. K. Vetterem v roce 1724. Socha byla vytvořena na náklady Hanse Jancka a jeho ženy Katheriny. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala socha být postupně udržována a postupně sešla. Nakonec se však dočkala své obnovy, která proběhla v roce 2011 a provedl ji restaurátor Michael Bílek.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-panny-marie-14577230

Dojmy: Krásná barokní socha, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

socha Panny Marie v Libědicích
socha Panny Marie v Libědicích
socha Panny Marie v Libědicích
socha Panny Marie v Libědicích
×