logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice radnice socha Panny Marie

Libědice - sloup se sousoším Nejsvětější trojice

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento krásný barokní sloup zakončený sousoším Nejsvětější Trojice byl vytvořen pro mě neznámým autorem a vztyčen dne 10. října 1711, jak dokládá letopočet na podstavci. Sloup byl vytvořen na náklady Georga Entschlickha a Elisabeth Dessen. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být sloup udržována a postupně sešel. Svého prvního restaurování se dočkal v roce 1974, kdy jej restaurovali Michael Bílek a pan Zemánek. Svého posledního restaurování se tento sloup dočkal v roce 2010, kdy jej restauroval Michael Bílek.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice-14577049

Dojmy: Krásný barokní sloup, který je dominantou této návsi.

Mapa

Fotografie

sloup se sousoším Nejsvětější trojice v Libědicích
sloup se sousoším Nejsvětější trojice v Libědicích
sloup se sousoším Nejsvětější trojice v Libědicích
sloup se sousoším Nejsvětější trojice v Libědicích
×