logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice socha Panny Marie socha sv. Jana Nepomuckého

Libědice - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato krásná barokní socha sv. Jana Nepomuckého s podstavcem zdobeným reliéfy byl vytvořen pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 1. poloviny 18. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato socha být udržována a postupně sešla a zvětrala. Díky tomu měla v době mé návštěvy uražený kříž a zvětralou tvář.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-14577189

Dojmy: Krásná barokní socha, která byla bohužel sešlá.

Mapa

Fotografie

socha sv. Jana Nepomuckého v Libědicích
socha sv. Jana Nepomuckého v Libědicích
socha sv. Jana Nepomuckého v Libědicích
socha sv. Jana Nepomuckého v Libědicích
socha sv. Jana Nepomuckého v Libědicích
×