logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice kostel sv. Víta márnice

Libědice - krucifix

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Tento pravděpodobně barokní kříž byl vytvořen nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být udržován a postupně chátral. Dodnes se tak zachoval pouze podstavec kříže bez pamětní desky.

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C5%99%C3%AD%C5%BE_ve_v%C3%BDchodn%C3%AD_%C4%8D%C3%A1sti_Lib%C4%9Bdic_(Q104976892).jpg

Dojmy: Dodnes se zachoval jen podstavec původního kříže. Jelikož jsem jej bohužel nevyfotil, tak jsem si zapůjčil jeho fotografii.

Mapa

Fotografie

krucifix v Libědicích
×