logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice kaple krucifix

Libědice - kostel sv. Víta

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kostel svatého Víta je římskokatolický kostel zasvěcený svatému Vítovi v Libědicích v okrese Chomutov. Farní kostel stál v Libědicích už před rokem 1358, kdy jsou připomínáni bratři Kuneš a Sulka z Libědic a Sulkův syn Zdich, kteří měli ke kostelu patronátní právo. Na jejich žádost byl jmenován zdejším farářem Petr z Kněžic, který nahradil zemřelého kněze Vítka. Erhart z Doupova navrhl roku 1386 dalšího známého kněze Kuneše z Třebovle. Majitelka části vsi Marie Zuzana Smyslovská odkázala svůj podíl v roce 1668 karmelitánskému klášteru na Malé Straně v Praze. Karmelitáni nechali kostel v letech 1682–1694 zcela přestavět v barokním slohu podle plánů pro mě neznámého autora, aniž by byly přerušeny bohoslužby, protože nový kostel byl postaven kolem staršího a ten byl teprve potom zbourán. Na původní stavbu kostela také odkazuje původní věž, která může být pozůstatkem obrané gotické kostelní věže. Kostel byl následně upravován v průběhu 18. století, kdy se dočkal především malířské výzdoby. Na vybavení kostela, stejně jako na řadě okolních drobných památek, se podílel regionální sochař Jan Karel Vetter. Nejstarší památkou je gotická socha Madony v nice v předsíni z doby kolem roku 1500. Hlavní oltář je rokokový z let 1750–1754 od sochaře V. Herschera. Vedle oltáře je ve zdi náhrobník Marie Zuzany Smyslovské a její dcery s letopočtem 1729. Nejstarší oltář na levé straně lodi však pochází z roku 1660 a je zdobený pozdně gotickými sochami svatého Václava a svatého Vojtěcha. Kromě nich je v kostele šest dalších oltářů: například rokokový oltář Jezulátka od M. Schramma z doby okolo roku 1760 nebo oltář Panny Marie od Giacoma Antonia Corbelliniho z roku 1713. Kromě dalších nástěnných maleb, obrazů a soch stojí za zmínku dvoudílné rokokové varhany. Výmalba presbytáře proběhla v roce 1754 a postaral se o ni malíř Zetsch ze Zátce. Loď kostela byla vymalována roku 1762 malířem M. Schrannerem a v roce 1782 bylo vymalováno podkruchtí od téhož malíře. Po odsunu německého obyvatelstva přestal tento kostel být udržována a postupně chátral. Díky tomu byl v době mé návštěvy v sešlém stavu, ačkoliv pomalu se pracuje na jeho obnově do jeho původní krásy.

Zdroj: Umělecké památky Čech - Emanuel Poche

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta_(Lib%C4%9Bdice)

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-vita-libedice

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vita-12200239

Dojmy: Krásný kostel, který je nejen dominantou obce, ale také jejího okolí.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Víta v Libědicích
kostel sv. Víta v Libědicích
kostel sv. Víta v Libědicích
kostel sv. Víta v Libědicích
kostel sv. Víta v Libědicích
kostel sv. Víta v Libědicích
kostel sv. Víta v Libědicích
kostel sv. Víta v Libědicích
kostel sv. Víta v Libědicích
kostel sv. Víta v Libědicích
kostel sv. Víta v Libědicích
kostel sv. Víta v Libědicích
×