logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice krucifix radnice

Libědice - márnice

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato malebná barokní budova márnice byla vystavěna jako součást zdejší hřbitovní zdi. Márnice byla vystavěna podle plánů pro mě neznámého autora pravděpodobně na konci 17. století. Dodnes si pak tato márnice zachovala svůj původní vzhled.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/marnice-12200268

Dojmy: Ačkoliv je to trochu morbidní, tak musím říct že se jedná o malebnou márnici.

Mapa

Fotografie

márnice v Libědicích
×