logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice dům čp. 54 dům čp. 74

Libědice - dům čp. 55

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato nádherná vesnická lidová usedlost byla vystavěna někdy v době kolem roku 1800. Usedlost se skládá z patrového obytného stavení, kde přízemí je zděné a na něj navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou s hrázděným štítem. Na tuto budovu navazuje barokní vjezdová brána, na kterou navazuje patrová hrázděná sýpka. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-2327888

Dojmy: Nádherná lidová hrázděná stavba.

Mapa

Fotografie

dům čp. 55 v Libědicích
dům čp. 55 v Libědicích
dům čp. 55 v Libědicích
dům čp. 55 v Libědicích
dům čp. 55 v Libědicích
×