logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice dům čp. 55 dům čp. 82

Libědice - dům čp. 74

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a na něj navazuje pravděpodobně hrázděné patro kryté sedlovou střechou a hrázděným štítem. Bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století byla stavba upravována, kdy bylo hrázdění skryto pod současnou fasádu.

Dojmy: Krásná usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 74 v Libědicích
dům čp. 74 v Libědicích
×