logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice dům čp. 48 dům čp. 55

Libědice - dům čp. 54

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům prošel v roce 1913 klasicistními úpravami, jak dokládá letopočet na štítě domu. Dům byl postaven jako přízemní zděná stavba krytá polovalbovou střechou. V této podobě se pak pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Zajímavá usedlost o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 54 v Libědicích
dům čp. 54 v Libědicích
×