logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Křimov fara krucifix

Křimov - kostel sv. Anny

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Zdejší kostel byl postaven pravděpodobně již ve 13. století jako gotický kostel. Dále se dozvídáme, že tento kostel byl již ale před roku 1361 uváděn jako kostel farní. V průběhu husitských válek byl tento kostel pravděpodobně poškozen, jelikož již kolem roku 1530 prodělal pozdně gotickou úpravu. Během této úpravy nejen že vzniklo jádro této stavby, ale také vzniklo obrané patro se zachovanými zámkovými střílnami. Z tohoto období také pochází zdobený západní vstupní portál. V roce 1762 prodělal kostel barokní přestavbu, během které získal kostel více méně svou současnou barokní podobu. Někdy v průběhu 3. třetiny 18. století byly do kostela umístěny dodnes zachované sochy. V roce 1800 prodělal kostel další úpravu, kdy byla přistavěna dodnes zachovaná barokní zvonová věž, do které byl roku 1841 umístěn zvon s reliéfem sv. Jana Nepomuckého. V průběhu 2. poloviny 20. století kostel postupně sešel, ale nakonec se dočkal na počátku 21. století své postupné obnovy.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-anny-12989131

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Anny_(K%C5%99imov)

Zdroj: Umělecké památky Čech

Dojmy: Krásný kostel, který má na sobě dodnes znatelné pozdně gotické prvky.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Anny v Křimově
kostel sv. Anny v Křimově
kostel sv. Anny v Křimově
kostel sv. Anny v Křimově
kostel sv. Anny v Křimově
kostel sv. Anny v Křimově
kostel sv. Anny v Křimově
kostel sv. Anny v Křimově
×